Aansprakelijkheidsrecht

Van Houweninge Graftdijk is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Binnen het aansprakelijkheidsrecht behandelen wij zaken op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid (waaronder arbeidsongevallen en beroepsziekten) en verkeersrecht (aansprakelijkheid voor verkeersongevallen).

Werkgeversaansprakelijkheid

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek. In geval van arbeidsongevallen of beroepsziekten zullen bedrijven veelal aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit.

Wij ondersteunen bedrijven of hun verzekeraars wanneer zij te maken krijgen met dergelijke aansprakelijkheidsclaims.

Verkeersaansprakelijkheid

Van Houweninge Graftdijk richt zich ook op het verkeersaansprakelijkheidsrecht. Het gaat hier om aansprakelijkheid die voortkomt uit verkeersongevallen, zoals bijvoorbeeld aanrijdingen tussen motorrijtuigen onderling en tussen motorrijtuigen enerzijds en voetgangers of fietsers anderzijds.

Trams nemen binnen het verkeersrecht een bijzondere positie in. Wij hebben jarenlange ervaring met de behandeling van verkeersaansprakelijkheidszaken waarbij trams betrokken zijn.

Tot onze cliënten behoren vervoersmaatschappijen, verzekeraars en tussenpersonen.