Mediation

Mediation is een manier om een conflict op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Onder leiding van een mediator voeren partijen gesprekken met elkaar en proberen ze tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Onze mediationpraktijk richt zich op arbeidsconflicten en overige zakelijke geschillen. Het werkterrein is breed en bestrijkt onder meer het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs.

De meeste mediations eindigen met een oplossing. Voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat beide partijen actief meewerken. In dat geval zijn twee of drie sessies veelal voldoende om een oplossing te bereiken.

Indien de partijen die een conflict met elkaar hebben worden bijgestaan door juristen, dan zijn die juristen - als partijen dat wensen - uiteraard welkom om deel te nemen aan de mediation. Op die manier kunnen alle deelnemers aan de mediation gezamenlijk en op constructieve wijze werken aan een oplossing van het conflict.

Evelien van Houweninge Graftdijk is een ervaren MfN-registermediator die als advocaat de juridische kennis heeft van het conflict dat de deelnemers aan de mediation verdeeld houdt. Haar praktijk betreft mediation tussen twee partijen, maar ook team mediations. Mediation in de Engelse taal is mogelijk. Ook online mediation behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsrecht mediation

Bij mediation op het gebied van arbeidsrecht kan het gaan om (dreigende) conflicten tussen werkgevers en werknemers over uiteenlopende kwesties, zoals problemen in de samenwerking met leidinggevenden, re-integratie, ongewenste intimiteiten/agressie op de werkvloer en disfunctioneren. Daarnaast houden wij ons bezig met mediations tussen werknemers onderling, waaronder begrepen teammediations.

Mediation kan ook gevraagd worden wanneer bijvoorbeeld twee concurrerende bedrijven onderling een conflict hebben over werknemers die van het ene bedrijf naar het andere bedrijf ‘overlopen’.

Overige zakelijke mediation

Wij worden ook ingeschakeld als mediator in zakelijke conflicten. Het betreft hier onder meer conflicten of problemen tussen bedrijven die met elkaar samenwerken of problemen binnen maatschappen, tussen toezichthouders of binnen raden van bestuur.

Veranderprocessen

Ook zijn wij ervaren in het begeleiden van veranderprocessen. Evelien van Houweninge Graftdijk treedt op als procesbegeleider bij nationale en internationale bedrijven.